Cennik

Każde pierwsze zajęcia - 60 zł.

Zajęcia grupowe w tygodniu Częstotliwość 1 lekcja Wejście jednorazowe
45/50/60 minut 2 x w tygodniu 45 zł 60 zł
30 minut 1 x w tygodniu 40 zł 60 zł
40/45/50/60 minut 1 x w tygodniu 55 zł 60 zł
Zajęcia grupowe w weekend Częstotliwość 1 lekcja Wejście jednorazowe
45 minut 1 x w tygodniu 45 zł 60 zł
Zajęcia dla dorosłych Częstotliwość 1 lekcja
Balet dla dorosłych 45 minut 1 x w tygodniu 60 zł
Lekcje indywidualne Ilość lekcji w pakiecie Cena za lekcje w pakiecie Wejście jednorazowe
45 minut 4 210 zł 250 zł
45 minut 8 200 zł 250 zł

Zniżki:

  • 10% na rodzeństwo
  • 10% płatność za semestr z góry 
  • Płatności dokonujemy na pierwszych zajęciach w miesiącu: gotówką na miejscu, lub przelewem do 5 dnia danego miesiąca.
  • Nie ma zwrotów za niewykorzystane zajęcia, możliwe jest odrobienie zajęć w ustalonych terminach.
  • W przypadku braku uiszczenia opłaty za miesiąc z góry, lub pojedyncze wejście, dziecko/osoba dorosła nie może wziąć udziału w zajęciach.
  • Opłatę miesięczną wyznacza ilość zajęć przypadająca na dany miesiąc np. 8 zajęć x 35 zł = 280 zł